Živé kameny

Všechno ve Vesmíru se skládá z neustále se pohybujících atomových částic. Atomy kamenů jsou značně aktivní. Jsou plné energie a fungují jako energetické kanály. Používají se v hodinkách, rádiích a lékařských přístrojích. Drahokamy a polodrahokamy lidé však od pradávna používají hlavně při léčení duše a těla. V dávných civilizacích Sumerů, Etrusků, Persie, Féničanů, Egypta, Inků, Mayů se amulety z drahých kamenů využívaly k léčení psychických i tělesných neduhů a k magickým rituálům. Léčba kameny a tvorba amuletů z nich je stará jako lidstvo samo, a jako červená nit nás vede  napříč stoletími a všemi kulturami.

V kamenech je ukrytá nekonečná moc pozitivní energie naší Země. Dnešní nepřirozeně zrychlená a odlidštěná technická doba všechny tisícileté instinktivní znalosti, které lidé přirozeně používali, zadupává do temnoty zapomnění. Kameny si ve své dokonalosti a pravosti forem uchovávají neměnnou sílu a krásu, která nás může jen zahanbovat. Zejména drahé kameny svojí barevností, čistotou a dokonalostí krystalů převyšují ostatní svět minerálů. Každý kámen je projevem světla, záření, barvy, struktury, krásy a života. Jsou dokonalost sama. Skrze ně můžeme znovu nalézt to ztracené, co tak bolestně postrádáme a neustále hledáme. Souznění s Bohem, s Vesmírem s Universem. Jsou živoucími svědky naší vlastní, dávné minulosti a kdo ví?! Možná i naší nekonečné budoucnosti.

V nejkontroverznější knize Bible, knize Zjevení je na dvanácti drahých kamenech  vystavěno i věčné město. Všimněte si  stavebního materiálu, z kterého mají být postaveny domy – zlato čisté, podobné sklu čistému, které se dá prohlédnout skrz naskrz. (že by křišťál – nejmocnější a nejuniversálnější z polodrahokamů? Nebo citrín, jediný krystal, který má samočistící schopnost? )

 A bylo stavení zdí jeho jaspis, město pak samo bylo zlato čisté, podobné sklu čistému .“

A základové zdi městské všelikým kamenem drahým ozdobeni byli: Základ první byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd. Pátý sardonyx, sedmý chrysolit, osmý berylus, devátý topazion, desátý chryzoprasus, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst.

„Dvanácte pak bran, dvanácte perel jest, jedna každá jest z jedné perly; a rynk města zlato čisté jako sklo, kteréž se naskrze prohlédnouti může .“

To, že se drahé kameny jmenovitě zmiňují v knize knih v mnohých jejích kapitolách  není náhoda. Náhody totiž neexistují.

Není nám známo, jak, kdy a proč naše předky poprvé napadlo využít síly kamenů. Dochované záznamy však dokládají, že tak lidstvo činí už tisíce let ve všech svých kulturách, napříč všemi civilizacemi, náboženstvími i všemi světadíly. Kameny vibrují, mají ochrannou moc a dokáží mluvit. Starověké civilizace se domnívaly, že kameny jsou živé, ale že se nadechují jen jednou za sto, či dvě stě let. Mnoho kultur věřilo, že jsou vtělením Boha. Léčitelé, kteří používali kameny zastávali stejný názor, že tyto úžasné dary Matky Země jsou žijící bytosti a pokládali je za neuvěřitelně staré a moudré. Já sdílím víru jich všech.

Zacházejme se svými amulety jako s přáteli. Rozmlouvejme s nimi a naslouchejme jejich tisícileté moudrosti. Budete překvapeni jak jsou schopné  svými vibracemi s námi komunikovat.