Perla

Perla se skládá z perleťové hmoty vylučované určitými druhy mlžů. Zrnko písku, nebo nečistoty vklouzne do plášťové dutiny mlže a postupně obrůstá perletí, kterou vylučují buňky pláště.

Perly znali již staří Egypťané, našly se při vykopávkách v Mexiku. Ve starém Římě symbolizovaly moc, moudrost a štěstí. V arabských zemích Boží moudrost.

Po 100 až 150 letech, když se završí jejich čas stárnou a stejně jako lidé umírají. Přesto , a snad právě proto byly od nepaměti oblíbené. Sloužily jako amulet chránící před nehodami, neštěstími a pohromami. Posilují odhodlání a vůli zbavit se závislosti.

Perla je drahokam vod. Symbolizuje proměnu a čistotu. Je obrazem našeho duchovního vývoje. Ukazuje nám, že ač malí a utiskovaní ve své lidské nedokonalosti, můžeme přesto dosáhnout dokonalosti a neuvěřitelné krásy ve skrytém tajemnu své duše.